0:00 / 0:00

Verzekering

Beroepsaansprakelijkheid vastgoedexpert

De beroepsaansprakelijkheidspolis voor vastgoedexperts dekt uw beroepsactiviteiten als dienstverlener voor de vastgoedontwikkeling, -advies en -beheer.
Ontdek meer

Deze polis is geschikt voor:

Over deze verzekering


De beroepsaansprakelijkheidsverzekering "loopbaan" voor vastgoedexperts dekt uw beroepsactiviteiten als dienstverlener voor de vastgoedontwikkeling, -advies en -beheer.

Op aanvraag, als de nodige vorming heeft en aan de eventuele wettelijke vereisten voldoet, kunnen we de dekking uitbreiden naar projectmanager, EPC-deskundige, of elke andere activiteit als dienstverlener in de bouw.

Voorwerp

Deze polis dekt:

 • de contractuele beroepsaansprakelijkheid in overeenstemming met de regels van het burgerlijk wetboek;
 • de burgerlijke gevolgen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid wegens beroepshalve gestelde handelingen van de Verzekerden;
 • de burgerlijke aansprakelijkheid uitbating in toepassing van de artikelen 1382 – 1383 en 1384 lid 3 van het burgerlijk wetboek met betrekking tot alle schade berokkend aan Derden gedurende de uitoefening van de activiteit maar die niet het gevolg is van een fout in de geleverde diensten;
 • de burgerlijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit art.1386 en art. 544 van het burgerlijk wetboek;
 • de burgerlijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit art.577-8 van het burgerlijk wetboek.

Dekkingen

Modulair in functie van de premie met waarborgen per schadegeval, die standaard bedragen:

 • € 625.000 voor materiële, immateriële en lichamelijke schade vermengd ;
 • Aanvullingen
 • € 500.000 voor reddingskosten;
 • € 500.000 voor interesten met betrekking tot de in hoofdsom verschuldigde vergoeding door de verzekeraar, de kosten ingevolge de burgerlijke vorderingen, alsook de erelonen en kosten van advocaten en experten (basis van de consumptieprijsindex 115,70, basis 1988=100)
 • Onder voorbehoud van aanvaarding is het mogelijk om andere bedragen te verkrijgen.

  Premie

  De premie wordt als volgt berekend:

 • In het begin van het jaar: een niet-terugbetaalbare minimumpremie: van € 400 + belasting 9,25% + kosten 5,75% = € 460.
 • Op het einde van het jaar wordt de afrekening berekend op basis van de jaarlijkse aangifte van de werken volgens de premievoeten vermeld in de Bijzondere Voorwaarden:% van het bedrag van de erelonen of vergoedingen of in ‰ van de waarde van de werken
 • Vrijstelling

  De vrijstelling bedraagt € 500 + 15% van het bedrag van de tussenkomst, met een maximum van € 6.250.

  Onder voorbehoud van aanvaarding is het mogelijk om andere vrijstellingen te verkrijgen.  Downloads

  Overtuigd? Nog een vraag?

  Om u beter van dienst te zijn maakt deze site gebruik van cookies.
  Meer info in de gebruiksvoorwaarden van de website.