0:00 / 0:00

Nieuws
24 februari 2021

JOB: Beheerder voor de dienst productie

Doel van de functie: Polissen beheren teneinde verzekeringsdekking te verlenen in overeenstemming met de procedures eigen aan de verzekeringsmaatschappij en dit alles met respect voor kwaliteit, service en termijnen.

Polisvoorwaarden en -voordelen uitleggen aan prospecten en potentiële verzekerden met het oog op het afsluiten van een polis beroepsaansprakelijkheid. Het cliënteel bestaat voornamelijk uit dienstverlenende beroepen in de bouwsector (architecten, ingenieurs, landmeters, veiligheidscoördinatoren, stedenbouwkundigen, enz…). Maar ook bouwheren vinden er hun gading.

Opdrachten

1. De nodige informatie van een potentiële verzekerde verzamelen en deze i.f.v. de afspraken toepassen in een offerte. Het analyseren en beantwoorden van eenvoudige vragen van verzekerden/makelaars i.v.m. voorwaarden en tarieven, rekening houdende met de acceptatievoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij met het oog om het cliënteel te helpen.

2. Uitwerken, opmaken en behandelen van standaardoffertes en bijvoegsels op vraag van makelaars en verzekerden of op initiatief van de verzekeringsmaatschappij. Aanbieden van standaard verzekeringsdekkingen die beantwoorden aan de aanvaardingsregels uitgezet door de verzekeringsmaatschappij en de premies en aanvaardingsvoorwaarden bepalen om te beantwoorden aan de noden van de klant

3. Verantwoordelijkheid dragen voor de administratieve voorbereiding van de polis en bijvoegsels om een goede administratie te kunnen garanderen.

4. Klachten van klanten, opzeggingen, schorsingen en annulaties behandelen, premies nazien om een correct beheer van de polissen te waarborgen.

5. Desgevallend, voorlopige dekkingen afleveren in het kader van de door de maatschappij opgelegde regels. Voorlopige premies uitgeven, premieteruggaves opvolgen en verschuldigde bedragen betalen om op korte termijn aan de noden van de klanten tegemoet te komen.

Omkadering

Rapporteert aan de verantwoordelijke voor de dienst productie.

Profiel

  • Bachelor/master in verzekering, recht, boekhouding, economie of gelijkaardig
  • Kennis van het Nederlands is een must, van het Frans gewenst
  • Kennis van verzekeringsproducten BA in de bouwsector is een pluspunt
  • Enthousiast
  • Fulltime

Vacature

Deze is te richten aan jobs@ar-co.be .

Wij contacteren u voor meer info.

We behandelen uw dossier in alle discretie en conform de GDPR-regelgeving.

Downloads

Andere berichten

Om u beter van dienst te zijn maakt deze site gebruik van cookies.
Meer info in de gebruiksvoorwaarden van de website.