0:00 / 0:00

Nieuws
11 februari 2019

Job: Expert schade, tweetalig

U zult een boeiende job uitoefenen binnen ons dynamische bedrijf. Onze prioriteitswaarden zijn: klantenservice, ondersteuning en een snelle regeling van de problemen.
Ondernemerschap, respect voor de anderen en betrokkenheid staan op een belangrijke plaats in onze relatie met onze medewerkers. We bevorderen autonomie en verantwoordelijkheidsgevoel door ervoor te zorgen dat vaardigheden van iedereen worden gewaardeerd.

Profiel

Architect of architect-expert met 15 jaar ervaring, tweetalig, voor de functie van EXPERT SCHADE die rapporteert aan de verantwoordelijke van de Schadeafdeling.

Zend uw kandidatuur met CV naar od@ar-co.be

Adres : Tasson Snelstraat 22, 1060 Brussel, tel. 02/538.66.33

Aantrekkelijke voorwaarden volgens ervaring

Startdatum : 01/03/2019

Vooruitzichten: verantwoordelijke worden van de interne experten en het netwerk van externe experten aansturen.

Diens taken :

Alle nuttige informatie verzamelen (via de tegenpartij, de verzekerde, getuigen, …), de oorzaken en de omstandigheden van het schadegeval analyseren om zowel de materiële als lichamelijke schade te begroten en te onderhandelen en regelen van schadedossiers in het belang van de verzekeraar en van de betrokken partijen. De gevraagde studies uitvoeren binnen een redelijke en verantwoorde termijn en de verslagen aanleveren om de schadedossiers te kunnen behandelen.

Diens verantwoordelijkheden :

Eerste verantwoordelijkheid : Na een schadegeval de partijen contacteren (verzekerde, bouwheer, tussenpersonen, …) om informatie en omstandigheden m.b.t. de aansprakelijkheden te verzamelen.

Tweede verantwoordelijkheid : Het schadegeval inschatten en opvolgen, het dossier analyseren qua verantwoordelijkheden en nazien in functie van de voorwaarden van de polis, de betrokken dienst inlichten bij vermoeden van fraude, … bedoeling is alle objectieve informatie te verzamelen om de polis op een correcte wijze toe te passen op het schadegeval.

Derde verantwoordelijkheid : Opstellen van verslagen over de gevoerde onderzoeken, de technische oplossingen (inbegrepen de raming ervan) en voorstellen tot onderhandelingen, teneinde de verantwoordelijke beheerders voldoende informatie te verstrekken over de stand van zaken en hen de gegevens en advies mee te delen opdat zij een beslissing kunnen nemen. Bepalen van de schadevergoedingen en hun verslag overmaken aan de dossierbeheerders met het oog op het regelen en afsluiten van een dossier.

Vierde verantwoordelijkheid : Ondersteunende technische raad verstrekken aan onze verzekerden die vragen hebben bij hun lopende opdrachten.

Andere berichten

Om u beter van dienst te zijn maakt deze site gebruik van cookies.
Meer info in de gebruiksvoorwaarden van de website.