0:00 / 0:00

Nieuws
22 februari 2022

JOB: Schadebeheerder NL

We bieden u in onze maatschappij een boeiende job aan, waarbij klantenservice en betrokkenheid samen met probleemoplossend denken hoog aangeschreven staan.

Onze bedrijfsfilosofie, respect voor de anderen en engagement zijn belangrijk in de relatie met onze medewerkers en verzekerden. We bevorderen de autonomie en het verantwoordelijkheidsgevoel in verhouding tot ieders competenties.


Doel van de functie

Beheer en dagelijkse opvolging van de schadedossiers, rekening houdende met de geldende procedures in de verzekeringsonderneming, met het oog op een snelle vergoeding van de verzekerden/derden en opbouw van adequate technische reserves met respect voor kwaliteit, dienstverlening en de termijnen.

Wij zijn

Wij zijn een coöperatieve verzekeraar, opgericht in 1962, gespecialiseerd in de dekking van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de ontwerpers en andere dienstverleners in de bouwsector (architecten, ingenieurs, landmeters, veiligheidscoördinatoren, enz…). Onze bedrijfsfilosofie karakteriseert zich ook vandaag nog door de wil om op de behoeften van onze verzekerden in te spelen.

Verantwoordelijkheden

1. Bij aangifte van een schadedossier, de gegevens m.b.t. dekking, de mogelijke betrokkenheid van de verzekerde en de omstandigheden van het schadegeval natrekken. De schadegevalaangifte analyseren, het dossier al dan niet aanvaarden, in voorkomend geval een expert aanduiden ten einde het dossier te beheren rekening houdende met de polisvoorwaarden en om de nodige reserves te voorzien cfr de geldende regels.

2. Het voorbereiden van de uit te keren schadevergoedingen aan de betrokken partij(en) i.f.v. de algemene en bijzondere voorwaarden, het vonnis, de overeenkomsten, de inspectierapporten en de instructies door het management m.b.t. termijnen ten einde een kwalitatieve service aan de betrokken partijen te bieden.

3. Voorbereiden van de vergoedingen aan de betrokken partij(en), met het oog op een snelle en efficiënte afsluiting van de dossiers, evenals het voorbereiden van de betalingen van de erelonen aan externe partijen volgens de geldende afspraken en akkoorden met de maatschappij en dit binnen de geldende reglementeringen (fiscaal, sociaal,…) .

4. De opvolging van het schadedossier verzekeren, rekening houdende met de termijnen bepaald door het management, de wetgeving en de overeenkomsten.

5. De communicatie tussen alle partijen coördineren (intern en extern) met het oog op een vlotte informatie-uitwisseling m.b.t. een bepaald schadedossier.

Wij bieden

  • Een motiverende en creatieve werkomgeving op mensenschaal, in een aangename sfeer binnen een ploeg met jonge en dynamische collega’s ;
  • Reële loopbaanperspectieven in een groeiende maatschappij waar persoonlijke ontwikkeling en initiatief thuishoren ;
  • Voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur. met aantrekkelijke vergoeding volgens uw competenties en aangevuld met extralegale voordelen ;
  • Opleidingen op maat en bijkomende opleidingen mits akkoord van de Directie.


Profiel

  • Bachelor rechtspraktijk.
  • Master in de rechten.
  • Bachelor bedrijfsmanagement financie-en verzekeringswezen.
  • Kennis van de verzekeringsproducten in de bouw, evenals het Frans, strekt tot aanbeveling. Alsook enkele jaren ervaring.

Aanvangsdatum

Met directe ingang

Omkadering

U werkt samen met de andere schadebeheerders en technische experten en rapporteert hiërarchisch/functioneel aan de verantwoordelijke schadebeheer.

Interesse?

Stuur ons uw CV naar jobs@ar-co.be. We zullen u contacteren voor meer details.
Uw dossier zal, conform de GDPR, in alle discretie behandeld worden.


Andere berichten