0:00 / 0:00

Nieuws
2 februari 2018

Twee nieuwe modelcontracten

Twee bijkomende modelcontracten

Geachte mevrouw, Geachte heer,

We hebben twee bijkomende modelcontracten ontwikkeld. We raden u aan om deze te gebruiken met uw klanten.

Deze twee contracten geven u up-to-date en flexibele documenten aangepast aan uw beroepssituatie.

1. Een “light” contract voor voorstudies of andere architectuuropdrachten zonder uitvoering van werken.

Het modelcontract “voorstudie” kan u gebruiken wanneer niet op voorhand vastligt of de bouwheer wel met u in zee wil gaan voor de volledige opdracht (of ten minste voor de gesloten ruwbouw).

Vergeet niet om in elk geval de wettelijke informatiefiche te bezorgen aan uw klant, voor een volledige opdracht, een opdracht “gesloten ruwbouw” of een voorstudie. Hiermee beantwoordt u aan de wetgeving en beschermt u uzelf!

2. Een modelcontract voor uw andere diensten.

We hebben ook een modelcontract ontwikkeld voor diensten als bouwtechnische expertise, analyse, technische studies, energieprestatiecertificering, enz.

Bij deze willen we ook al onze verzekerden bedanken die ons hun opmerkingen en suggesties hebben bezorgd na de publicatie van ons nieuwe modelcontract van eind december 2017.

Blijf ons gerust uw vragen en opmerkingen sturen. Wij evalueren ze en passen eventueel onze documenten aan zodat ze steeds up to date blijven.

Zoals steeds staan we met raad en daad klaar om u te helpen.

Met vriendelijke groeten,

Eric Bombey,

CEO

Wil u meer details?

Het “light” contract voor een voorstudie laat toe om uw opdracht te omschrijven en uw erelonen vast te leggen in een korter en eenvoudiger contract.

De bouwheer engageert zich niet voor het hele project en u hebt de zekerheid dat u betaald zult worden voor het werk in de voorstudiefase.

Als de bouwheer en u beslissen om verder samen te werken, kan u dit contract uitbreiden met het “volledige” contract voor een architectuuropdracht (dat u uiteraard moet aanpassen aan de specifieke situatie van het project en de klant).

Met het modelcontract voor de dienstenopdrachten willen we de administratie tot een minimum beperken. De Algemene Voorwaarden zijn niet-onderhandelbaar. De Bijzondere Voorwaarden worden ingevuld en aangepast per opdracht.

De bedoeling is alweer om uw opdracht correct te omschrijven en duidelijkheid te bieden over de voorwaarden van de samenwerking.

Downloads

Andere berichten

Om u beter van dienst te zijn maakt deze site gebruik van cookies.
Meer info in de gebruiksvoorwaarden van de website.