0:00 / 0:00

Coöperatieve vennootschap

Hoe word ik coöperant?

Sinds haar ontstaan in 1962 voert AR-CO de coöperatieve gedachte hoog in het vaandel. Door de krachten te bundelen slagen de coöperanten erin om verzekeringsvoorwaarden te vinden die blijven beantwoorden aan hun veranderende noden. Door ervaringen te delen, weten onze verzekerden zich gesteund in hun beroepsactiviteit.

Voordelen voor coöperanten

Naast een mogelijk coöperatief dividend, genieten de coöperanten van AR-CO ook volgende voordelen:

1. AR-CO behartigt en verdedigt uw beroepsaansprakelijkheid

 • De verzekeringsvoorwaarden voor uw beroepsaansprakelijkheid worden voortdurend bijgestuurd in uw belang van de coöperant, volgens de evoluties van het beroep, de wetgeving en de rechtspraak;
 • U krijgt hulp van experten en advocaten die de bouwrisico’s goed kennen;
 • U krijgt preventief advies om schadegevallen te vermijden.

2. AR-CO biedt u extra steun bij de start van uw activiteit als zelfstandige in de bouw

 • U geniet een uitgebreide dekking als bouwheer bij de bouw of verbouwing van uw eigen woning;
 • U krijgt een premiekorting wanneer u een tweede polis onderschrijft (voor een bijkomende activiteit die niet gedekt is door uw eerste polis);
 • U wordt vrijgesteld van uw premie bij zware blijvende invaliditeit (meer dan 66%);
 • Als starter wordt u vrijgesteld van posterioriteitspremie bij het stopzetten binnen de 3 jaar na het opstarten van het eerste eigen project, wanneer het totaal van de uitgevoerde waarde der werken onder € 500.000 blijft.

3. AR-CO helpt om uw beroepsrisico’s te verminderen

 • U kan genieten van een juridisch advies met betrekking tot de bouw (behalve voor tuchtprocedures, inning van erelonen en fiscaal advies);
 • U geniet van gratis juridische studies en adviezen voor het opstellen van een gunningsverslag voor openbare bouwopdrachten;
 • U krijgt hulp bij het opstellen van uw contract met de bouwheer en u krijgt ook advies ter zake;
 • U geniet van ondersteuning bij de opbouw, uitbouw en overdracht van de professionele vennootschap;
 • U kan hulp krijgen om vervanging te zoeken voor lopende projecten bij zware blijvende invaliditeit (meer dan 66%);
 • U krijgt hulp wanneer u moeilijkheden zou ondervinden om uw premie te betalen omwille van zware persoonlijke problemen die uw beroepsuitoefening onmogelijk maken.

5. U neemt actief deel aan het beleid van onze maatschappij

 • U wordt uitgenodigd voor de Algemene Vergadering waar u uw mening kan uiten over het beleid van AR-CO;
 • U kan zich kandidaat stellen en verkozen worden als bestuurder;
 • Samen met de andere coöperanten stemt u over de goedkeuring van de jaarrekening en verkiest u de bestuurders;
 • U kan uw suggesties aan de directie overmaken.

6. AR-CO informeert u op een degelijke wijze

 • U ontvangt regelmatig info over evoluties in de verzekeringen, samen met het advies van AR-CO.

Waarde van een aandeel en dividend

De nominale waarde van één aandeel is € 13. Elk aandeel geeft recht op het coöperatieve dividend wanneer AR-CO tijdens het boekjaar winst maakt en de Algemene Vergadering die winst voor uitkering goedkeurt, wettelijk beperkt tot 6% van de nominale waarde ervan.

Bij uittreding wordt maximaal de nominale waarde terugbetaald.

Coöperant worden

De Raad van Bestuur aanvaardt vrij de vennoten of kan ze weigeren. In zijn vergadering van 15 juni 2017 heeft de Raad beslist om in principe iedere natuurlijke of rechtspersoon als Coöperant te aanvaarden die:

 • een dienstverlener in de bouw is,
 • een klant is van AR-CO voor zijn loopbaan, en
 • spontaan € 260 tot € 5.005 aandelen onderschrijft.

Voldoet u aan de eerste twee voorwaarden , dan hoeft u slechts de het inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend naar ons te sturen (een scan volstaat) en het juiste bedrag over te schrijven. U ontvangt een bevestiging zodra de inschrijving in orde is.

Samenwerking

AR-CO is stichtend lid van de “GEAAC”, Groupement Européen pour l’Assurance des Architectes et Concepteurs.

AR-CO is lid van VVOV, Verbond der Verenigingen van Onderlinge Verzekering in België.

Downloads

Overtuigd? Nog een vraag?