0:00 / 0:00

over ar-co

Verzekeraar in de bouw

AR-CO is een coöperatieve verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in de bouwsector. Van bij de ontwikkeling van de producten tot de regeling van schade is onze filosofie: oplossingen vinden voor onze klanten.

Ministerie voor Stadsontwikkeling en Milieu, Hamburg (Sauerbruch Hutton Architects, 2013)
Ontdek meer

Geschiedenis van de maatschappij

AR-CO is meer dan 50 jaar geleden opgericht door architecten na een zwaar probleem met de beroepsaansprakelijkheid van één van hen. In die tijd bestond er geen verzekering of juridische bijstand voor deze materie.

De fondsen werden geworven, de leden hebben de polisvoorwaarden opgesteld en het beheer van de maatschappij georganiseerd, onder leiding van de raad van bestuur.

Sindsdien is AR-CO mee geëvolueerd met de bouwwereld: onze duizenden verzekerden zijn niet alleen architect, maar ook ingenieur, binnenhuisarchitect, landschapsarchitect, landmeter-expert of een van de andere dienstenberoepen in de bouw.

Ook de evoluties in de verzekeringswereld hebben AR-CO beïnvloed. De nodige reserves zijn aangelegd, de risico’s worden correct beheerd om het voortbestaan van de maatschappij te garanderen. In de Raad van Bestuur zetelen onafhankelijke bestuurders om hierover te waken.

Coöperant worden is niet meer verplicht om dekking te krijgen van AR-CO, maar biedt wel de voordelen die op deze pagina worden opgesomd.

Filosofie van de coöperatieve vennootschap

AR-CO heeft een plicht tegenover haar coöperatieve vennoten en haar verzekerden in het algemeen. Ze let erop om haar verzekeringsvoorwaarden regelmatig te updaten zodat ze dekking in verhouding tot de risico’s blijft bieden. AR-CO bestudeert ook de wijzigingen in de aansprakelijkheid van dienstverleners in de bouw zodat ze haar verzekerden een informatie- en preventiedienst kan bieden.

De maatschappij werd en wordt nog altijd bestuurd door vertegenwoordigers gekozen door en grotendeels uit de coöperanten. Elke verzekerde die wil, kan coöperant worden. De jaarlijkse Algemene Vergadering geeft haar mening over de ontwikkeling van de maatschappij, keurt de rekeningen en balansen goed en verkiest de Raad van Bestuur.

Lees meer over de voordelen voor coöperanten.

Raad van Bestuur

Gegevens

AR-CO of « Architecten-Coöperatief » is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0406.067.338. Als verzekeringonderneming is ze toegelaten onder het nummer 0330 bij de Nationale Bank van België (Lambermontlaan 14, 1000 Brussel) en staat ze onder het toezicht van de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel). De zetel en kantoren van AR-CO bevinden zich in de Tasson-Snelstraat 22, 1060 Sint-Gillis (Brussel).

Klik hier om ons te contacteren.

Belangrijke cijfers (2021)

Premie-incasso: € 16,0 miljoen
Balanstotaal : € 104,2 miljoen (BEGAAP)
Technische reserves (Solvabiliteit II) : € 62,0 miljoen
Solvabiliteitsratio : 152%

Downloads

Ons team