0:00 / 0:00

Vragen & Advies

Wat is de ABEX-index?

De ABEX-index geeft de evolutie weer van de kostprijs van de bouw in België. Deze index weerspiegelt het nationaal gemiddelde en de trend van dit gemiddelde voor een welbepaalde periode.

De ABEX, Associatie van Belgische Experten, is een beroepsvereniging die deskundigen verenigt die gespecialiseerd zijn in specifieke sectoren.

Twee keer per jaar geeft de ABEX de ABEX-index uit, die het verloop weergeeft van de kostprijs van de bouw van gebouwen en privéwoningen (in 1914, ABEX-index = 1).

Op de website van de ABEX vindt u een uitleg over de ABEX-index en het overzicht van de ABEX-indexen sinds 1914.

Overtuigd? Nog een vraag?