0:00 / 0:00

Verzekering

Rechtsbijstandsverzekering

De rechtsbijstandsverzekering is een polis voor juridische bijstand die uw juridische kosten dekt bovenop uw beroepsaansprakelijkheid. Ze komt aan bod wanneer u het slachtoffer bent van geschillen die niet zijn opgenomen in uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. U kunt een beroep doen op de diensten van een advocaat, maar er is veel meer.
Ontdek meer

  Deze polis is geschikt voor:

  Over deze verzekering


  De rechtsbijstandsverzekering is een verzekering waarbij de verzekeraar zich verbindt diensten te verrichten en kosten (experten, advocaten, deurwaarders, … ) op zich te nemen, om de verzekerde in staat te stellen zijn rechten te doen gelden, als eiser of als verweerder, hetzij in een gerechtelijke, administratieve of andere procedure, hetzij los van enige procedure. De verzekeraar staat de verzekerde bij om tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen. De bereikte oplossing wordt steeds aan de verzekerde voorgelegd.

  Dekkingen

  We beschermen u, uw vennoten, bestuurders, zaakvoerders en werknemers tegen onverwachte uitgaven bij een juridisch geschil in het kader van de verzekerde beroeps- of bedrijfsactiviteiten.

  Meer concreet gaat het om :

  • Uw strafrechtelijke verdediging
  • Uw disciplinaire verdediging
  • Het verhalen van de schade aan uw goederen, apparatuur, …
  • Het verhalen van letselschade
  • Uw burgerlijke verdediging tegen de vordering van derden
  • Conflict met verzekeraars
  • Conflicten met personeel
  • Sociaalrechtelijke geschillen
  • Verbintennissenrecht
  • Auteurs- en modellenrecht
  • Het innen van onbetaalde facturen en erelonen
  • Fiscaal recht
  • Goederenrecht

  Uitsluitingen

  Zijn niet gedekt door deze verzekering :

  • Boetes en schikkingen met het parket
  • De strafrechtelijke verdediging voor opzettelijk inbreuken en (gecorrectionaliseerde) misdaden
  • Het bezit en gebruik van motorrijtuigen waarvoor een verzekeringsplicht BA bestaat
  • Alle geschillen afbraak, bouw en verbouwing wanneer u de bouwheer van de werken bent
  • Een procedure voor het Grondwettelijk Hof of een internationale rechtbank
  • De activiteiten als gerechtsdeskundige
  • De verhuurgeschillen voor panden of gedeeltes van panden die u zelf niet gebruikt
  • Inbreuken inzake de wet op de loonbescherming
  • De actieve deelname aan twisten en vechtpartijen
  • De kosten en erelonen van een advocaat of deskundige zonder ons akkoord vooraf. Deze kosten of erelonen kunnen wij wel betalen als ze gemaakt werden voor dringende en spoedeisende maatregelen

  De volledige lijst met beperkingen is opgenomen in de bijzondere voorwaarden van de polis.

  Premie

  Een tarief zal worden voorgesteld via een gepersonaliseerde offerte opgemaakt door onze productieafdeling. Het bedrag van de jaarlijkse premie zal worden berekend op basis van uw laatste gekende omzet.

  Voor de starters is de premie forfaitair.

  Vrijstelling

  Er is geen vrijstelling te betalen.

  Duurtijd

  Het verzekeringscontract wordt aangegaan voor één jaar en is stilzwijgend verlengbaar.


  Header image: Photographed by Utku Pekli, Bureau Syntaxe Architectes.  Downloads

  Overtuigd? Nog een vraag?