0:00 / 0:00

Vragen & Advies

Geldt de ingebruikname als oplevering?

Ja, als dat voorzien is in het aannemingscontract.

Is er niets afgesproken in het contract, dan geldt één van de volgende momenten als "aanvaarding van de werken " :

  • de definitieve oplevering, als een dubbele oplevering van toepassing is;
  • de (voorlopige) oplevering, als er maar één oplevering is;
  • als er geen oplevering is: de ingebruikname zonder voorbehoud of de saldobetaling.

Overtuigd? Nog een vraag?