0:00 / 0:00

Vragen & Advies

Moet de oplevering in twee keer gebeuren?

De oplevering van de werken gebeurt vaak in twee keer : een voorlopige oplevering en na één jaar een definitieve oplevering.

Dit systeem is alleen verplicht voor overheidsopdrachten en voor woningbouw onder de wet "Breyne" (verkoop op plan).

In alle andere gevallen is wettelijk slechts één oplevering noodzakelijk. Eventuele opmerkingen moeten dan binnen de afgesproken tijd opgelost worden, met een inhouding op de eindafrekening als stok achter de deur. Bij een aanneming in loten kan men elk lot apart opleveren. In dat geval is er per lot een opleveringsverslag of een saldobetaling als eindpunt.

De "oplevering van de architectuuropdracht" valt meestal samen met de (voorlopige) oplevering van de werken en maakt een einde aan uw dienstverlening, behalve de opvolging van de bij de oplevering gemaakte opmerkingen.

Op de website van de FOD Economie kan u meer lezen over: de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering.

Overtuigd? Nog een vraag?