0:00 / 0:00

Vragen & Advies

Wat als de bouwheer de bouwwerken niet meteen opstart?

De bouwheer riskeert de geldigheidsdatum van de bouwvergunning te overschrijden.

Als architect en raadgever van de bouwheer moet u wijzen op de wettelijke bepalingen over bouwvergunningen (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie), en in het bijzonder op de termijnen voor verval van de stedenbouwkundige vergunning:

Wanneer de vergunning vervalt, eindigt ook de opdracht van de architect. De tienjarige aansprakelijkheid begint slechts vanaf de oplevering. Zolang een bouwdeel niet is opgeleverd, kan er ook geen sprake zijn van een tienjarige aansprakelijkheid.

Overtuigd? Nog een vraag?