0:00 / 0:00

Vragen & Advies

Wat als de bouwheer zich in de plaats van de architect wil stellen en de aansprakelijkheid op zich wil nemen?

Gebreken in gebouwen kunnen gevolgen hebben voor andere partijen dan de bouwheer of eigenaar. Om deze reden mogen volgens de wet enkel architecten gebouwen ontwerpen en de werken controleren.

Enkele voorbeelden van gevolgen:

  • omdat er geen veiligheidsglas gekozen werd, vallen er scherven op een toevallige passant;
  • de kinderen van een nieuwe eigenaar vallen omwille van een gebrekkige trapleuning;
  • de draagkracht van de bodem werd niet gecontroleerd, blijkt onvoldoende en het gebouw verzakt.

U heeft een adviesplicht tegenover de bouwheer. Wanneer die, tegen uw advies in, toch zijn of haar keuze wil doorzetten, moet u zich afvragen wat de gevolgen zijn van die keuze. Brengt ze de stabiliteit en stevigheid van het gebouw in het gedrang (eventueel op termijn, bijvoorbeeld door waterinfiltratie)? Is de keuze conform de bouwvoorschriften? Wat is de impact op brandveiligheid? ...

Ontstaat er mogelijk een probleem voor de stabiliteit of stevigheid dan moet u uw medewerking weigeren. Dit valt immers onder uw tienjarige aansprakelijkheid waarvan u zich niet kan ontdoen. Hetzelfde geldt wanneer er een illegale situatie zou ontstaan.

Is er géén impact op de stabiliteit en soliditeit van het gebouw en is de keuze van de bouwheer vrij, dan kan u een contractueel bijvoegsel opmaken waarin u de bouwheer op de risico's wijst en de bouwheer de architect vrijwaart voor alle financiële gevolgen van deze keuze.

Overtuigd? Nog een vraag?