0:00 / 0:00

Vragen & Advies

Wat is de aansprakelijkheid van de architect voor een stedenbouwkundige regularisatie?

Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld.

De aansprakelijkheid bij een regularisatiedossier betreft o.a. :

  1. Correct adviseren van de opdrachtgever;
  2. Controle van de zichtbare toestand van de gebouwen op het vlak van: stabiliteit, respect van de normen en andere gebreken
  3. De architect moet contractueel bepalen om “geen aansprakelijkheid te aanvaarden voor de niet-zichtbare of niet-gecontroleerde situaties”.
  4. De architect dient erop toe te zien dat alle stedenbouwkundige aspecten van de vergunning worden opgevolgd/uitgevoerd.

Overtuigd? Nog een vraag?