0:00 / 0:00

Vragen & Advies

Wat kan ik, als architect, doen om een stilliggende werf te activeren?

De bouwheer riskeert om de geldigheidsdatum van zijn bouwvergunning te overschrijden.

Als architect en raadgever van de bouwheer moet u wijzen op de wettelijke bepalingen over bouwvergunningen (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie), en in het bijzonder op de termijnen voor verval van de stedenbouwkundige vergunning:

Vlaanderen

Brussel

Wallonie

Contractueel kan voorzien zijn in een opzeggingsregeling.

Overtuigd? Nog een vraag?