0:00 / 0:00

Vragen & Advies

Wettelijke inlichtingenfiche

Het model van inlichtenfiche voor een dienstverlener of vrij beroep bevat alle vermeldingen om te beantwoorden aan de precontractuele informatieverplichting opgelegd door het Wetboek van Economisch Recht.


U moet dit document gebruiken en opsturen naar de bouwheer in opvolging van het eerste contact, samen met uw contract.

Sinds begin 2018 voert de Economische Inspectie voert controles, onder andere bij architecten.

Meer informatie over uw verplichtingen als dienstverlener of vrije beroeper vindt u op de site van de FOD Economie.

Downloads

Overtuigd? Nog een vraag?