0:00 / 0:00

Vragen & Advies

Wie stelt de veiligheidscoördinator aan?

Dat hangt af van de oppervlakte van de werken: kleiner of groter dan 500 m².

Voor werken tot 500 m²:

Tenzij het zeker is dat er maar één aannemer betrokken is, is het aan de "bouwdirectie", dus meestal de architect, om de veiligheidscoördinator aan te stellen.

Er zijn drie gevallen mogelijk:

  1. de bouwheer tekent een contract met een veiligheidscoördinator en maakt het over;
  2. de architect tekent een contract met een veiligheidscoördinator als gemandateerde voor de betalingen;
  3. de architect is de veiligheidscoördinator: bijkomende erelonen en verantwoordelijkheid moet opgenomen worden in het architectuurcontract of in een apart contract; deze activiteit is niet gedekt onder de polis "architect".

Zonder veiligheidscoordinator is de architect de enige verantwoordelijke want hij of zij moet de veiligheidscoordinator aanstellen als "bouwdirectie belast met het ontwerp of bouwdirectie belast met de uitvoering". De architect is hiervoor niet gedekt want hij of zij respecteert de wet niet.

Voor werken van meer dan 500 m²:

De bouwheer stelt de veiligheidscoördinator aan, zelfs wanneer het om een privépersoon gaat. Hij of zij is verantwoordelijk voor het organiseren en het uitvoeren van de coördinatie. De architect moet de bouwheer hierover adviseren en mag zijn of haar opdracht niet voortzetten wanneer er geen veiligheidscoördinator is.

Lees meer over de veiligheidscoördinatie en de tijdelijke of mobiele werkplaatsen op belgium.be.

Overtuigd? Nog een vraag?