0:00 / 0:00

Verzekering

D-10 BA tienjarige aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt één of meerdere ontwerpers (architect, ingenieur, studiebureau, ...) voor hun aansprakelijkheid voor de stabiliteit en stevigheid van de gesloten ruwbouw van een bepaalde woning in België.
Ontdek meer

Deze polis is geschikt voor:

Over deze verzekering


Deze verzekering dekt de tienjarige aansprakelijkheid van de genoemde beroepen zoals bepaald in de wet van 31 mei 2017, voor een bepaalde woningbouw. Ze beschermt hen wanneer een klant of een derde een schadevergoeding na de voorlopige oplevering tijdens 10 jaar eist.

Onze aanbeveling

Wilt u een uitgebreide oplossing die niet alleen de ontwerpers dekt, maar ook de verplichte 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemers voor dezelfde woning, kies dan voor de COMBI-10 tienjarige aansprakelijkheidsverzekering. Deze polis is ontwikkeld in samenwerking door AR-CO en Federale Verzekering, de twee coöperatieve verzekeraars die gespecialiseerd zijn in de bouwsector. COMBI-10 is de combinatie van de D-10 tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor ontwerpers van AR-CO en de CONSTRUCT-10 voor aannemers van Federale Verzekering.

Voorwerp

De tienjarige aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van architecten, bouwkundig ingenieurs en anderen zoals aannemers voor ernstige gebreken die de stabiliteit of de stevigheid van het gebouw aantasten, gedefinieerd in artikels 1792 en 2270 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Het gaat dan met name over ernstige schade ten gevolge van een fout in ontwerp, uitvoering of controle op de uitvoering.

De verzekering van deze aansprakelijkheid is verplicht voor werken aan woningen in België die de tussenkomst van een architect vereisen.

Woningen zijn gebouwen waarvan minstens 50% van de oppervlakte voor bewoning bestemd is.

De tussenkomst van een architect wordt vereist door de stedenbouwkundige regelgeving, die verschilt per gewest. Voor ingrepen op de structuur van een gebouw moet altijd een architect tussenkomen. Bent u als bouwheer niet zeker of een architect vereist is? Dan raden we u aan om een architect of een andere expert in deze materie te contacteren.

Dekkingen

De waarborgen voor materiële en immateriële schade bedragen per schadegeval:

  • € 500.000 wanneer waarde van de wederopbouw van het volledige gebouw (inclusief technieken en afwerking) dit bedrag overstijgt;
  • de waarde van de wederopbouw wanneer deze lager is dan € 500.000.

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX-index (basis november 2006: 648). De te weerhouden index is die van het moment van aangifte van het schadegeval.

De reddingskosten en de eventuele interesten en verdedigingskosten (o.a. erelonen van advocaten en experten) zijn ook gedekt.

Uitsluitingen

Uitgesloten zijn onder andere:

  • schade ten gevolge van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de verzekerden die niet onder de tienjarige aansprakelijkheid valt (dit betreft onder meer de lichte verborgen gebreken);
  • schade uit lichamelijke letsels;
  • de zichtbare schade of schade die door een verzekerde is gekend op het moment van de voorlopige oplevering of die rechtstreeks volgt uit fouten, gebreken of wanprestaties door een verzekerde gekend op datzelfde moment;
  • de meerkosten voortvloeiend uit de wijzigingen en/of verbeteringen aan de woning na schadegeval;
  • de materiële en immateriële schade kleiner dan € 2.500.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de Algemene Voorwaarden raadplegen.

Premie

De premie wordt bepaald in functie van de aangegeven werken en waarde van het gebouw en vastgelegd in de Bijzondere Voorwaarden.

De premie is integraal opeisbaar voorafgaand aan de afgifte van het verzekeringsattest volgens de wet van 31 mei 2017.

Vrijstelling

De vergoeding van de verzekeraar wordt verminderd met een vrijstelling, die wordt toegepast per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen te wijten aan hetzelfde oorzakelijk feit. De standaardvrijstelling bedraagt € 500 + 15 % van de schadevergoeding, met een maximum van € 6.250.Downloads

Overtuigd? Nog een vraag?