0:00 / 0:00

Nieuws
1 juli 2018

Verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid

​Vanaf 1 juli 2018 moeten aannemers, architecten & andere dienstverleners hun tienjarige aansprakelijkheid in de woningbouw verzekeren. Dit is hun aansprakelijkheid voor de schade die de stabiliteit en stevigheid van de gesloten ruwbouw. De datum van de bouwvergunning bepaalt of de verzekering verplicht is. Hierbij zetten we de achtergrond en reikwijdte van deze wet, en de gevolgen voor de bouwpartners op een rij.

Sinds de Wet “Laruelle” van kracht werd in 2007 zijn architecten wettelijk verplicht om hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Kort daarna oordeelde het Grondwettelijk Hof dat architecten benadeeld werden tegenover andere bouwpartners omdat enkel zij verplicht verzekerd waren. De Wet “Peeters-Borsus” van 31 mei 2017 moet het evenwicht tussen de bouwpartners herstellen, althans voor de woningbouw.

Welke schade?

Alle bouwpartners moeten zich verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid voor de stabiliteit en de stevigheid van gebouwen op basis van artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat niet alleen om schade aan de structuur, maar ook om waterinfiltratie die de structuur op termijn kan beschadigen. Dankzij deze verplichte verzekering worden klanten en derden behoed voor de gevolgen van de ernstige ontwerp-, uitvoerings- en controlefouten die na de oplevering aan het licht komen.

Problemen en discussies vóór de oplevering vallen buiten de dekking, net als lichte gebreken die geen invloed hebben op de stabiliteit of stevigheid van het gebouw.

Wie?

De wetgever heeft bepaald dat “iedere architect, aannemer of andere dienstverlener van de bouwsector waarvan de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang kan komen” gedekt moet zijn. Daarmee staat vast dat architecten en stabiliteitsingenieurs zich moeten verzekeren. De verplicht verzekerde aannemers zijn degenen die instaan voor grondwerken, funderingswerken, ruwbouw, dakwerken, gevelwerken en buitenschrijnwerk. Loutere afwerking zoals binnenschrijnwerk, bepleistering en schilderwerken valt buiten de verplichting. Voor techniekers als elektriciens en loodgieters hebben we het volgende advies : dienen zij aan de structuur van het gebouw te raken, op die wijze dat het niet gepland was, dan dienen ze daar de architect over in te lichten.

Welke projecten?

Alleen voor gebouwen die voor meer dan 50% bestemd zijn voor bewoning wordt de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Ook appartementen vallen daaronder, maar studentenkamers of rusthuizen bijvoorbeeld niet. Voor verbouwingen moet men de tienjarige aansprakelijkheid verzekeren wanneer de tussenkomst van de architect verplicht is. Heel wat werken vallen dus buiten het toepassingsgebied: renovatie van een interieur, vervanging van een dakbedekking, industrie, kantoren, scholen, hotels, enz.

Architect als controleur

De architect wordt controleur van de verzekeringsplicht en dient na te gaan of de andere bouwpartners verzekerd zijn. Ook de bouwheer zelf moet de verzekeringsattesten controleren.

Oplossingen

De tienjarige aansprakelijkheid van architecten is vandaag gedekt in hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Vanaf 1 juli 2018 moeten architecten enkel hun tienjarige aansprakelijkheid in de woningbouw verzekeren. De beroepsaansprakelijkheid wordt behandeld in een tweede wet.

De Orde van Architecten behoudt de deontologische verplichting voor architecten om hun beroeps- en tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren voor alle soorten opdrachten.

Aannemers, ingenieurs en studiebureaus dienen enerzijds na te kijken of hun verzekeringscontract voldoet aan de nieuwe wettelijke voorwaarden. Anderzijds kunnen ze zich de vraag stellen of ze daarmee voldoende verzekerd zijn.

AR-CO houdt als filosofie aan om haar verzekerden een “all-in dekking” te verlenen, zodat deze niet voor verrassingen komen te staan.

Ook voor stabiliteitsingenieurs biedt AR-CO een loopbaanpolis aan op maat. Daarnaast werd een polis “tienjarige aansprakelijkheid” ontwikkeld om, indien gewenst, de aansprakelijkheid van alle bouwpartners te kunnen dekken.

Tot slot nog dit: de reikwijdte van de verplichte verzekeringsdekking verandert, maar niet de aansprakelijkheid zelf. Alle bouwpartners zullen zoals vroeger aangesproken worden bij problemen voor, tijdens en na de werken; voor kleine en grote gebreken; voor woningen en andere projecten. U zal moeten uitmaken welke dekking u verwacht en heeft.

Heeft u verder nog vragen over deze verplichting of de oplossingen van AR-CO? Contacteer ons gerust!

Downloads

Andere berichten