0:00 / 0:00

Nieuws
25 november 2022

Polis rechtsbijstand: een partnership tussen Euromex en AR-CO

Sinds mei 2022 heeft AR-CO een samenwerking met Euromex, een verzekeraar gespecialiseerd in rechtsbijstand. Samen hebben we een polis rechtsbijstand ontwikkeld op maat van de architecten en andere dienstverleners in de bouwsector. Ze kan worden afgesloten als aanvulling op de loopbaanpolis beroepsaansprakelijkheid.

Over Euromex

Euromex is een zelfstandige, Belgische rechtsbijstandsmaatschappij die deel uitmaakt van de Baloise Group.

Euromex is opgericht in 1948 en is de tweede grootste speler op de Belgische markt, met een premie-incasso van meer dan € 86.000.000 in 2021.

Waarom deze polis?

Geen enkele dienstverlener in de bouwsector kan uitsluiten dat anderen hen schade berokkenen of dat ze in aanraking komen met justitie. Juridische conflicten komen helaas steeds vaker voor en de wetgeving is complex.

Heeft u een conflict of een geschil met een andere partij? Dan zal u via uw rechtsbijstandsverzekering kunnen rekenen op professionele hulp. Uw verzekeraar gaat op zoek naar een snelle minnelijke oplossing en indien nodig laten we u bijstaan voor de rechtbank.

Anders dan de verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid of 10-jarige aansprakelijkheid, sluit u deze verzekering af voor uzelf.

Meer informatie over onze nieuwe polis rechtsbijstand vindt u hier.

9 scenario’s waarin een rechtsbijstandsverzekering voor gemoedsrust zorgt

1) U voert een controle uit op een werf en u wordt aangereden door een werfkraan. Hierbij raakt u ernstig gekwetst en bent u enkele maanden werkongeschikt.

=> Wij vorderen de vergoeding voor uw lichamelijke schade, uw morele schade, medische kosten en inkomstenderving.

2) U moet zich verdedigen voor de Nationale Raad van de Orde van Architecten. Een bouwheer verwijt u dat u geen werfcontrole hebt uitgevoerd. Hierdoor dreigt u een schorsing op te lopen.

=> Wij laten u bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in de materie. Aan de hand van het dossier met werfverslagen en foto’s wordt aangetoond dat u uw beroepsplichten wel degelijk hebt nageleefd. Wij vergoeden de ereloonstaat van uw advocaat.

3) De kostprijs van een bouwproject loopt danig op. De opdrachtgever stelt u aansprakelijk voor de overschrijding van het bouwbudget en laat uw laatste factuur onbetaald. In werkelijkheid is de prijsstijging het gevolg van bepaalde keuzes van de bouwheer en de prijsstijging voor materialen. Nochtans heeft u de bouwheer bij het overlopen van de offertes gewezen op het feit dat de prijzen voor materiaal kunnen evolueren. Dit staat ook in uw vergaderverslagen.

=> Op basis van het dossier komen wij tot een minnelijke regeling met de bouwheer. Uw volledige ereloonstaat wordt alsnog volledig vergoed.

4) Uw administratief medewerker levert niet de prestaties die u kan verwachten. Noodgedwongen moet u hem/haar vervangen. In de ontslagbrief motiveert u de opzeg. De ontslagen werknemer maakt echter aanspraak op een bijkomende opzegvergoeding. Voor de arbeidsrechtbank pleit hij/zij dat het ontslag onredelijk is. Gelukkig heeft u de negatieve verslagen in het personeelsdossier ook door de medewerker laten tekenen. De rechter verwerpt de vordering tot een bijkomende opzegvergoeding.

=> Wij vergoeden de ereloonstaat van de advocaat.

5) U heeft uw auteursrecht voor uw ontwerp overgedragen aan de bouwheer. Voorwaarde is wel dat u zelf de volledige opdracht mag uitvoeren tot en met de voorlopige oplevering. De bouwheer maakt echter een einde aan de samenwerking omdat hij de financiering van het project niet rond kreeg. Nadien stelt u vast dat hij de werf realiseerde met een andere architect.

=> Wij vorderen de overeengekomen schadevergoeding.

6) U schaft een nieuw tekenprogramma aan, maar de software loopt steeds vast. U wenst de ontbinding van de koop. Het IT-bedrijf betaalt u echter niet vrijwillig de aankoopsom terug.

=> Wij gaan op zoek naar een snelle minnelijke oplossing en indien nodig laten we u bijstaan voor de rechtbank.

7) De stedenbouwkundige vergunning voorziet in een verplichte plaatsing van een hemelwaterput. Bij de controle merkt u echter dat dit werk niet wordt uitgevoerd. U meldt dit in een werfverslag, en u wijst de bouwheer op dit probleem. Deze houdt echter geen rekening met uw opmerking. Het bouwmisdrijf wordt vastgesteld en u wordt als mededader van het bouwmisdrijf vervolgd.

=> Wij vergoeden de ereloonstaat van uw advocaat.

8) De bouwpromotor waarvoor u regelmatig werkt, betaalt uw facturen niet meer. U start daarom de IOS-procedure met een deurwaarder. Blijkt dat de bouwpromotor in slechte papieren zit en even later ook de boeken neerlegt.

=> Wij vergoeden de kosten van de deurwaarder.

9) Voor de opstart van een bouwproject adviseert u om een grondsondering te laten uitvoeren. De bouwheer vindt dit niet nodig en wil deze extra kost niet betalen. Omdat u aandringt maakt de bouwheer een einde aan de samenwerking. Contractueel hebt u echter recht op een eerste ereloonvoorschot. Het voorontwerp is immers klaar en goedgekeurd. Uw factuur wordt ondanks herinneringen niet betaald. Er zit niets anders op dan de bouwheer te dagvaarden.

=> Wij vergoeden de ereloonstaat van de door u gekozen advocaat.

Andere berichten